Những sự kiện sắp diễn ra

-

 • Thứ 7
  20
  Tháng 7
  LỊCH THI ĐẤU NGÀY 20-21/07/2019
 • Thứ 7
  29
  Tháng 6
  LỊCH THI ĐẤU NGÀY 29-30/06/2019
 • Thứ 7
  22
  Tháng 6
  LỊCH THI ĐẤU NGÀY 22-23/06/2019
Tường thuật

-

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.