Những sự kiện sắp diễn ra

-

 • Thứ 7
  08
  Tháng 12
  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 08-09/12/2018
 • Thứ 7
  24
  Tháng 11
  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 24-25/11/2018
 • Thứ 7
  10
  Tháng 11
  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 10-11/11/2018
Tường thuật

-

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.